Smart Elektro AS
40 62 32 00
Karihaugveien 89
1086 Oslo
Man-Fre: 08:00 - 16:00
Smart City Store
40 62 32 00
Torvet 5
2000 Lillestrøm
Man-Fre: 08:00 - 16:00
Send oss en forespørsel

Internkontroll

Kontakt Harald

Direkte: 90 03 73 75

harald@smartelektro.no

eller se vår kontaktside

Internkontroll for bedrifter

Alle virksomheter skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften. Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Internkontroll er en lønnsom investering.

Nye og effektive systemer

Internkontroll handler om å etablere sikkerhets- rutiner slik at skade på mennesker og eiendom forhindres. Nå har vi investert i et web-basert IK system for å lette arbeidene og oppfølgingen av internkontrollen. Denne oppgraderingen kommer deg til gode.

Smart hjelp på en rekke områder

Våre DNV sertifiserte kontrollører utfører brannforebyggende kontroller i henhold til forsikringsselskapenes krav. Dokumentasjon av tilfredsstillende anlegg kan bety besparelser i forsikringspremier på ditt bygg.

Internkontrollsystemer for -gårdeiere/næringseiendommer

Alle norske bedrifter er pålagt å ha en fungerende internkontroll. Hvis din bedrift har mottatt avviks-rapport på den elektriske installasjonen eller manglende HMS fra DLE, kan vi hjelpe deg på plass med systemene, samt å utbedre og lukke avvikene.

Brannsikkerhet

Vi utfører termografering for å avdekke temperaturavvik rundt viktige installasjoner. Smart Elektro har DNV og ITC sertifiserte termografører, slik forsikringsselskaper i Norge krever.Smart Elektro gjennomfører årlig kontroll av brann- og nødlyssystemer. Vi er godkjent for ansvarsrett i henhold til Brannforskriften. Vi dokumenterer internkontrollene på en egen webadresse som driftsperson får tilgang til. Websiden tilpasses dine behov med hensyn til varslinger, slik at dere får et aktivt system for oppfølging.

Vi tilbyr også landsdekkende avtaler på internkontroll.

Last ned produktark (PDF)