Energi-rådgivning og besparelser

Smart Elektro tilbyr effektive og framtidsrettede løsninger innen energiøkonomisering.
Vi har lang erfaring og høy kompetanse på ENØK-tiltak. I praksis betyr ENØK at du sparer penger på lavere og mer effektivt forbruk av strøm. Smart Elektro har kontinuerlig fokus på å finne de beste løsningene med tanke på energibesparende tiltak. Våre energirådgivere bistår med rådgivning, prosjektering og leveranse av små og store systemer innen ENØK.

Planlegging og tidsstyring
De største el-kostnadene kommer vanligvis fra oppvarming av rom. For å redusere store energikostnader er derfor planlegging og tidsstyring av energi viktig. Besparelser på oppvarming kan fort være mellom 20–40 prosent i næringsbygg.

Lysanlegg bruker mye strøm
Vi kan vise til store besparelser i lysanlegg der vi har redusert kostnadene med opptil 85 prosent. I 2009 vant våre løsninger automasjonsprisen på et lysanlegg levert til Kollektiv Transportproduksjon AS. Tidsstyring av oppvarming og lavere varmeutvikling på lys, gir stor besparelse på kjøling og ventilasjon.

Smart Elektro har lang erfaring med systemer for energisparing – fra større, tverrfaglige systemer for industri og større virksomheter, til enklere sparetiltak for mindre bedrifter. Ved hjelp av en egen sjekkliste, kan vi enkelt gå gjennom anlegget for å presentere gode energi- og strømbesparende tiltak.

Vi kan også levere energimerking av bygg. Dette er et krav ved utleie, og salg av næringsbygg.

Smart Elektro er en tverrfaglig totalleverandør innenfor lys, elektro, automasjon, VVS og ventilasjon. Se alle våre produktark her.

Ta kontakt for gjennomgang med energirådgiver på epost IKEenergi@smartelektro.no eller ring oss på telefon 40 62 32 00.