Smart Elektro leverer elektroinstallasjonen på solenergianlegget til ASKO på Kalbakken – ca. 1,2 MW anlegg – Norges tredje største solenergianlegg!

Det skal installeres i overkant av 4000 solenergipaneler. Smart Elektro leverer alt av elektroinstallasjoner som elkraftfordelinger, kabling og føringsveier. Vi bistår også med planlegging og utførelse av omkoblinger når solenergianlegget skal tilkobles byggets nettforsyning. Prosjektet vil gi oss masse erfaring og muligheter til å utføre både større og mindre anlegg innen solenergi.
Litt om kunden:
ASKO NORGE AS er sentralt plassert på Kalbakken i Oslo nær offentlig kommunikasjon.

ASKO har ambisjon om å bli bærekraftig - klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Ambisjonen krever store investeringer, spesielt innenfor energi og transport. ASKO skal være i førersetet innenfor disse områdene og vi skal våge å satse – og vi skal være villige til å betale utover hva som er kravet til bedriftsøkonomisk avkastning.Prosjektleder fra Smart Elektro er Amund Søberg.

Amund treffes på:

Telefon: 926 55 925


Her er link til FUSEN: www.fusen.no