Fremtiden i fokus


Smart Elektro er en miljøsertifisert bedrift, og er sertifisert under Miljøfyrtårn standarden.

Dette har vi vært helt siden 2012. Nylig resertifiserte vi oss for 3 nye år etter Miljøfyrtårn standarden (Juli 2019). Smart er en bedrift med stort fokus på miljøet, det er noe vi er veldig stolte av.

Vi skal fortsette med det gode arbeidet og rutinene vi allerede har implementert i den daglige driften, men vi har også satt oss noen mål for fremtiden.


Noen av våre Miljø mål for fremtiden er :

 

 • Helelektrisk bilpark

 • Prioritere miljøvennlige leverandører

 • Effektivisering og full digitalisering av alle platformer

 


 

Smart Miljø 

 

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag.

Både norske og europeiske myndigheter har slått fast at energieffektivisering er det viktigste tiltaket for å løse verdens energi- og klimautfordringer.

For oss handler det om å se løsninger der andre ser utfordringer, i intern drift men også i produktene og tjenestene vi levere. Vi er alltid ute etter å tilby kunden det mes energieffektive alternativet som er mulig å levere. Dette er ikke bare skånsomt for miljøet, men det er også bra for lommeboken til kunden.


Det handler om å hjelpe kunden til å bruke mindre olje, gass og kull og erstatte det med fornybar energi. Dette gjør at vi må skape Smarte bygg og boliger, som gjør at energieffektiviseringen går lettere.

 

Energieffektivisering av bygg

 

Bygninger i dag står for hele 40 % av energibruken og 40 % av klimautslipp i Norge. akkurat derfor er det å bruke energien mer effektivt et av de viktigste satsningsområdene i kampen for et miljøvennlig samfunn. I følge rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) er det lettest og mest lønnsomt å redusere utslippene i bygg.

 

Hvordan energieffektivisere?

Energieffektivisering er ikke komplisert og innebærer ikke nødvendigvis omfattende ombygginger og store investeringer. Første steg i en energieffektiviseringsprosess er å kartlegge forbruket, som er relatert til:

 

 • Romoppvarming

 • Vannoppvarming

 • Belysning

 • Kjøling

 • Teknisk utstyr

 

Innenfor alle disse forbrukskategoriene er det mulig å oppnå betydelige besparelser. Besparelsene kan oppnås på tre måter:

 

 1. Mer energieffektiv bygningskropp (bedre isolering i vegg/tak/gulv, bedre vinduer/glass, tettere bygg)

 2. Forbedret og mer effektiv teknologi i bygget (moderne belysning, energieffektivt datautstyr, moderne panelovner mv)

 3. Bruk av styringssystemer for å kontrollere, styre og regulere forbruket etter tid og tilstedeværelse. Samkjøring av tekniske installasjoner.

 

 

Hvilke muligheter kan en bygg/boligeier utnytte?

 

 • Bygningskroppen er byggets første forsvarsverk mot energisløsing. God isolering, høy kvalitet på vinduer samt en tett bygningskropp reduserer varmetapet til et minimum. Mange bygg har mye å hente på tiltak på bygningskroppen. Likevel vil slike tiltak være omfattende og krever større investeringer, spesielt i eksisterende bygninger.

 • Teknisk utstyr står for en betydelig del av energiforbruket i bygg. Det er derfor meget lønnsomt å sørge for at elektriske innretninger er så effektive som mulig.

 • Belysningen i mange bygg og boliger (selv i relativt nye bygg) er ofte utdatert eller har minimumsløsninger. Moderne belysning gir et betydelig lavere energiforbruk gjennom mer effektive lyskilder, tilstedeværelsessensorer og dagslysstyring. Lys står for om lag 15 % av energiforbruket i et bygg eller bolig og bør derfor være et satsningsområde i ethvert energieffektivitetsprosjekt.

 • Styring og regulering handler kort og godt om å kunne bruke energi der du trenger den, når du trenger den og i den mengden du trenger. Moderne tekniske løsninger sørger for styring og regulering av lys, varme, kjøling, ventilasjon og teknisk utstyr. i private boliger er Smarthus løsninger den enkleste måte å få kontroll på energiforbruket.