Send oss en forespørsel

Internkontroll

Internkontroll

Kontakt Erik

Internkontrollør - avd. service infra/næring

ICT sertifisert i termografering

Direkte: 92 69 46 01

erik@smartelektro.no

eller se vår kontaktside

Internkontroll for borettslag og sameier

Mange borettslag og sameier har gamle og underdimensjonerte elektriske anlegg. Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Det gir deg forutsigbarhet i driften og dokumentasjonen du behøver.

Hva er internkontroll?

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at ditt borettslag, sameie og velforeninger planlegger, organisrerer, utfører og vedlikeholder sin virksomhet i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).

letter forklart, skal styret kartlegge tiltak rundt sikkerhets- rutiner. Dette for å unngå skade på mennesker og eiendom i borettslaget, sameie og velforeninger.

Smart Elektro utfører kontroll på våre kunders el-anlegg, brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg. Dette gjør at du som styremedlem kan være sikker på at dere har gjort det som skal gjøres, i forhold til lovgivningen. Men også at dere øker sikkerheten for beboerene, sånn at de til en hver tid er trygge i sitt næromnråde.

Jungel av viktige lover og forskrifter

Internkontrollforskriften innholder ikke selv konkrete krav når det gjelder selve sikkerhetstiltak som skal gjennomføres, men den gjelder for enhver virksomhet (borettslag/sameie/velforening) som blant annet omfattes av lover og forskrifter som.

– Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utsyr med forskrifter
– Lov om brannvern med forskrifter

– Med mange flere

Flere av disse lovene og de underliggende forskriftene er kompliserte.
Nettopp derfor er det lurt å få hjelp av våre sertifisererte erfarene fagmenn, med stor kompetanse innen alle disse forskriftene og lovene.

Nye og effektive systemer

Vi bruker et nytt web-basert IK system for å lette kontroll og oppfølgingen av anleggene. Våre DNV sertifiserte kontrollører utfører brannforebyggende kontroller i henhold til forsikringsselskapenes krav.

Internkontrollsystemer for gårdeiere, næringseiendommer, borettslag og sameier (HMS) Internkontroll er lovpålagt i Internkontrollforskriften. Hvis ditt borettslag/sameie har mottatt avviksrapport på den elektriske installasjonen eller manglende HMS fra DLE, kan vi utbedre og lukke avvikene.

Smart hjelp på en rekke områder

Mange branner starter i hovedtavler, sikringsskap og annet utstyr. Vi utfører termografering for å avdekke temperaturavvik rundt viktige installasjoner. Smart Elektro har DNV og ITC sertifiserte termografører, slik forsikringsselskaper i Norge krever.

Vi sjekker blandt annent

  • Sikringsskap
  • Kabler og Stikkontakter
  • Belysningsutstyr
  • Varmekilder
  • Tekniske anlegg
  • med mer…

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat angående hva vi kan gjøre for deres borettslag, sameie og velforeninger.

Last ned produktark her (PDF)