Er ditt hjem el sikkert?
Bruk og vedlikehold av det elektriske anlegget er ditt ansvar!

Gode råd:

  • Bruk aldri sterkere pære enn lampen er merket for.
  • Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk.
  • Lad ikke mobil/pc/nettbrett når du sover.
  • Gjennomfør El-sjekk i din bolig hvert 5 år.
  • Ikke la deg friste til å være en hobbyelektriker.
  • ENOVA gir deg støtte i installering av styringssystemer – inntil kr. 4 000,- – det er penger å ta med seg – enkelt!

Jordfeilbryter

Uten forvarsel kan ulykker ramme deg og dine nærmeste. En jordfeilbryter montert i sikringsskapet reduserer risikoen for brann og strømgjennomgang, og kobler ut strømmen på millisekunder hvis det skulle oppstå en feil.

Smart City Store gir deg fast pris på bytte av ditt gamle sikringsskap.

Overspenningsvern

Monteres i sikringsskap for å minimere skadene ved overspenninger inn i ditt hus.

90 % av skadene forårsakes av induserte overspenninger fra nettleverandør 10 % av skadene forårsakes av lynnedslag.

Besøk oss i dag for en  prat angående ditt elektriske anlegg informasjon om showrom og oss finner du her