Send oss en forespørsel

Økonomisering

Økonomisering

Kontakt oss

Direkte: 40 62 32 00

service@smartelektro.no

eller se vår kontaktside

Spar penger og miljøet!

Smart Elektro tilbyr effektive og framtidsrettede løsninger innen -energiøkonomisering.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse på ENØK-tiltak. I praksis betyr ENØK at du sparer penger på lavere og mer effektivt forbruk av strøm. Smart Elektro har kontinuerlig fokus på å finne de beste løsningene med tanke på energi-besparende tiltak. Våre elektrikere og prosjekt-ledere bistår med rådgivning, prosjekt-ering og leveranse av små og store systemer innen ENØK.

Planlegging og tidsstyring

De største el-kostnadene kommer vanligvis fra oppvarming av rom. For å redusere store energi-kostnader er derfor planlegging og tids-styring av energi viktig. Besparelser på oppvarming kan fort være mellom 20 – 40 % i næringsbygg.

Lysanlegg bruker mye strøm.

Vi kan vise til store besparelser i lysanlegg der vi har redusert kostnadene med på opptil 85 prosent. I 2009 vant våre løsninger automa- sjonsprisen på et lysanlegg levert til Kollektiv Transportproduksjon AS.

Tidsstyring av oppvarming og lavere varme-utvikling på lys, gir stor besparelse på kjøling og ventilasjon. Smart Elektro har lang erfaring med systemer for energisparing, fra større systemer for industri og større virksomheter, til enklere sparetiltak for mindre bedrifter.

Ved hjelp av en egen sjekkliste, kan vi enkelt gå gjennom anlegget for å presentere gode energi- og strømbesparende tiltak. Vi kan sammen med samarbeidspartnere også tilby energimerking av bygg.

Last ned produktark (PDF)