Belysning

Faglige råd og riktige valg av belysning kan bidra til store besparelser både på strømregningen og bidra til redusert belastning på de ansatte. Vi hjelper deg med riktig belysningsvalg og plassering slik at lyset bidrar til å skape et optimalt arbeidsmiljø.

Har du spørsmål?

Vi kan svare på alt inne elektro.

Lavere kostnader

Med riktige belysningsløsninger kan du spare opptil 90 prosent av dine energikostnader. Investerer du i energibesparende belysning nå, kan det være inntjent i løpet av 2-3 år. 

Ved overgang til LED-lyskilder har vi fått helt nye lyskilde som er mye mer energieffektiv enn lysrør, halogenpærer og andre tradisjonelle lyskilder. 

Lysdioder har en utrolig lang levetid. Som gjør vedlikeholdet av belysningsanlegget mye enklere

Flimmer fra gamle lysarmaturer gir dårlig lys miljø og gjenskinn i PC-skjermer. På kort sikt kan gamle armaturer og feil belysning medføre hodepine og konsentrasjonsproblemer. 

Over tid kan det medføre plager som fører til sykemeldinger og kostnader knyttet til det. Ved å velge høyfrekvensarmaturer (100 Hz) viser forsøk at forekomst av hodepine og øyebesvær reduseres betraktelig.

God og riktig belysning på arbeids-plassen er en smart investering.

For flere tips rundt lavere kostnader klikk her

Trivsel

Vårt arbeidsmiljø, arbeidsprestasjon og velvære påvirkes av lys. Godt lys er en viktig faktor for å skape et godt arbeidsmiljø på kontoret. 

Sommermånedene i Norge gir riktignok mye lys. Men dessverre er sommeren kort, så vi har mange mørke dager som krever mye lys. 

Riktig belysning  har en stor effekt på hvordan man opplever materialer, rom og utearealer og dessuten er lys viktig for å føle seg vel i hverdagen.

Lys til alle behov

Utviklingen innen lys teknologi er i sterk utvikling. Ikke bare på nye og energieffektive lyskilder men også på styringssystemene. 

Ved å installere lys løsninger som er energieffektive sparer du strøm, og senker samtidig behovet for kjøling på grunn av lavere varmeutvikling.

Nye behov styrte styringssystemer bidrar ytterligere til å øke kontrollen med forbruk og effekt. Ved å se lyskilder, ventilasjon, varme og kjøling som helhet får du full uttelling for omleggingen.

Smart Elektro lys beregner alle typer anlegg og dokumenterer besparelsene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.