Smart Elektro AS
40 62 32 00
Karihaugveien 89
1086 Oslo
Man-Fre: 08:00 - 16:00
Smart City Store
40 62 32 00
Torvet 5
2000 Lillestrøm
Man-Fre: 08:00 - 16:00

Ta kontakt

Direkte: 40 62 32 00

service@smartelektro.no

eller se vår kontaktside

Smart belysning

Faglige råd og riktige valg kan bidra til store besparelser både på strømregningen og gjennom redusert belastning på de ansatte. Vi hjelper deg med riktig belysningsvalg og plassering slik at lyset bidrar til å skape et optimalt arbeidsmiljø.

Lavere kostnader

Med riktige belysningsløsninger kan du spare opptil 90 prosent av dine energikostnader. Investerer du i energibesparende belysning nå, kan det være inntjent i løpet av 2-3 år.

Flimmer fra gamle lysarmaturer gir dårlig lysmiljø og gjenskinn i PC-skjermer. På kort sikt kan gamle armaturer og feil belysning medføre hodepine og konsentrasjonsproblemer. Over tid kan det medføre plager som fører til sykemeldinger og kostnader knyttet til det. Ved å velge høyfrekvensarmaturer (100 Hz) viser forsøk at forekomst av hodepine og øyebesvær reduseres betraktlig.

God og riktig belysning på arbeids-plassen er en smart investering.

Lys til alle behov

Utviklingen innen lysteknologi er i sterk utvikling. Ikke bare på nye og energieffektive lyskilder men også på styringssystemene. Ved å installere lysløsninger som er energieffektive sparer du strøm, og senker samtidig behovet for kjøling på grunn av lavere varmeutvikling.

Nye behovstyrte styringssystemer bidrar ytterligere til å øke kontrollen med forbruk og effekt. Ved å se lyskilder, ventilasjon, varme og kjøling som helhet får du full uttelling for omleggingen.

Smart Elektro lysberegner alle typer anlegg og dokumenterer besparelsene.

Last ned produktark (PDF)