Serviceavtale

Vi tilbyr serviceavtaler som sikrer maksimal driftsikkerhet og lønnsomhet ved det enkelte anlegg. Serviceavtalen kan også omfatte internkontroll og andre oppgaver som en byggeier er pålagt av myndighetene.

Ønsker du pris på avtale?

Kontakt oss via vårt kontaktskjema for priser på serviceavtale.

Verdifull rutine

Gjennom en serviceavtale med Smart Elektro vil bedriften din få regelmessig gjennomgang av det elektriske anlegget. 

Risikovurdering av ditt anlegg gjør vi sammen med deg, før vi velger riktig nivå på oppfølgingen.

Sikkerhet for ditt bygg

Øk brannsikkerheten. Over tid slites det elektriske anlegget og dette øker risikoen for elektriske feil. 

Når kopplingsklemmer blir vekselsvis varme og kalde som følge av strømmgjennomgang, kan disse klemmene løsne over tid. 

Dersom dette skjer, vil det oppstå en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. 

Dette kan også oppstå i nye anlegg, hvis du har benyttet et firma som ikke har gode nok rutiner på montering av dette.

Fordeler med serviceavtale

Alle bedrifter i Norge skal i ha en serviceavtale med en autorisert installatør.

Dette er pålagt gjennom Internkontrollforskriften. Ved å inngå en serviceavtale vil bedriften din oppnå en rekke fordeler knyttet til sikkerhet, kostnader og tid:

Med serviceavtale forholder din bedrift seg til faste kontaktpersoner.

Bedriften får regelmessig og profesjonell oppfølging av det elektriske anlegget.

Bedriften får informasjon om ny teknologi og løsninger som gir lavere energikostnader og bedre inneklima.

Vi tar på oss landsdekkende serviceavtaler.

Priser i forhold til avtalens omfang.

Alle bedrifter, næringsbygg og borettslag skal også ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften. 

Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget.

Hos oss kan du få en serviceavtale med årlig sjekk av ditt næringsbygg eller borettslags elektriske anlegg.

Er det mer du lurer på angående dette er det bare å ta kontakt for en uforpliktende prat.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat 

Relevante artikler

Internkontroll

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. 

Brannvarsling
og
Nødlysanlegg

Smart Elektro har lang erfaring med installasjon av brannvarslings- og nødlysanlegg. Anleggene gir trygghet og forutsigbarhet på arbeidsplassen, samtidig som vi ivaretar myndighetenes krav.

Økonomisering

Moderne hjem har ofte økt belastning samt mer elektronisk utstyr som gamle sikringsskap ikke er dimensjonert for. Et nytt sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter og overspenningsvern gir økt trygghet.