Snøsmelteanlegg

Med installasjon av et snøsmelteanlegg vil ditt bygg kunne redusere kostnader og samt øke sikkerheten. Det vil hjelpe deg å overholde lover og regler.

Reduser kostnader og øk sikkerheten

Snøsmelteanlegg benyttes i arealer som ønskes is- og snøfrie i vinterhalvåret.

Typiske bruksområder er takrenner, gater og fortau, men også mindre anlegg med gårds-plasser, innkjøringer til garasjeanlegg og lekeplasser for å nevne noen. 

De senere årene har også idrettsbaner og andre typer bruksområder kommet til.

Smart Elektro har lang erfaring innen installasjon av snøsmelteanlegg, vi har montert opp alt fra anlegg for store bygårder og til anlegg for små eneboliger.

Dette er et tiltak som kan spar deg  for penger, tid og ikke minst redde liv.

Unngå is i takrenner

Store snømengder og temperatursvingninger bidrar til fremveksten av istapper fra takrenner.

Is og istapper som faller ned fra tak er et tilbakevendende problem hver vinter og vår. 

Det kan medføre kostbare skader på bygningsmassen, men også resultere i ulykker med alvorlig personskade.

En enkel løsning på dette er å få innstalert frostsikring av dine takrenner, som også kan være et svært rimelig sikkerhetstiltak.

Varmekabler forhindrer dannelse av is før det skjer skader på bygg eller personell.

Anlegget består av en koblingsenhet og av en føler som kobles til en varmekabel montert i takrennen.

Ved hjelp av føleren registreres isdannelsen, og den aktiverer varmekabelen slik at isen smeltes før det dannes farlige isklumper eller istapper.

Hvor mye vil et Snøsmelteanlegg koste?

Vi har laget en enkel måte der du kan få prisestimat for ditt anlegg.

Kostnads​​kalkulator

kr 0*

* = Forutsetter:
Varsling Kommune ved sperring i gater
Fast underlag på bakke som tåler lift kjøring
Parkeringsutgifter til servicebil
Prisavvik på estimatet er +- 15% iht. håndverksloven
Snøfanger for å feste kabel i med maksavstand til takrenner <60cm

Har du spørsmål?

Vi kan svare på alt innen elektro.

Overhold lover og regler

Når meterlange istapper henger ned fra takrenner på bygårder og eneboliger utgjør de en alvorlig trussel for forbipasserende. Istapper som faller ned kan koste liv.

Skjer det et uhell er gårdseier, borettslagets styre og/eller vedlikeholds ansvarlig bli erstatningspliktig for skade på fotgjengere eller gjenstander som parkerte biler. 

Installasjon av frostsikring av takrenner kan derfor være et svært rimelig sikkerhetstiltak.

Dette kan du lett sikre deg mot ved å få montert et snøsmelteanlegg i dine takrenner fra Smart Elektro. Da vil du ikke ha noe beskymring for is og istapper som raser fra taket.

Stort sparepotensiale

Ved at varmekablene kun slår inn når det er nødvendig å smelte unna snø og is. Unngår du å sløse penger og energi ved at snøsmelteanlegget står og trekker strøm i unøde.

Skulle du likevel ønske å overstyre automatikken og skru anlegget på eller av manuelt, er det selvsagt også mulig! Vi finner den løsningen som passer deg best.

 

Gratis befaring

Bestill en gratis befaring, så ser vi på hvilke muligheter du har og vi gir deg et godt tilbud

Relevante artikler

Solcelle elektriker

Solenergi

Solceller som brukes for å hente ut energien slipper ikke ut en eneste klimagass i luften. Siden solen til daglig produserer mer energi en vi trenger, er solen vår viktigste energikilde når vi nå skal ta overgangen til ren og fornybar energi

Brannvarslings anlegg

For at et brannvarslingsanlegg skal være lovlig i Norge må de oppfylle myndighetenes krav for kvalitet, sikkerhet og funksjon. Ved hjelp av oss kan vi sammen finne frem til det beste systemet og løsninger for ditt anlegg. Det finnes flere muligheter innen brannvarslingsanlegg, du kan velge å sikre store arealer eller mindre områder. Vi kan montere alle typer anlegg.

Nødlysanlegg

Ledesystem eller nødlys er en fellesbetegnelse for merking og belysning av rømningsvei med markeringslys, ledelys og antipanikk belysning. Alle nødlysvarianter kan du få montert eller oppgradert opp mot dine gamle løsninger gjennom oss