Brannvarsling og Nødlysanlegg

Smart Elektro har lang erfaring med installasjon av brannvarslings- og nødlysanlegg. Anleggene gir trygghet og forutsigbarhet på arbeidsplassen, samtidig som vi ivaretar myndighetenes krav.

  • Drift sikkerhet
  • Trygghet
  • Sentral godkjent bedrift

Har du spørsmål?

Vi kan svare på alt inne elektro.

Kvalitetsløsninger

Skulle det begynne å brenne, er det godt å være forberedt. 

Brannvarslings- og nødlysanlegg er noe av det viktigs du kan gjøre for å være forberedt dersom uhellet først skulle være ute. 

Med enkle grep kan du redde liv hvis du trenger evakuering av ditt bygg ved brann eller andre nødsituasjoner.

Brannvarslingsanlegg

For at et brannvarslingsanlegg skal være lovlig i Norge må de oppfylle myndighetenes krav for kvalitet, sikkerhet og funksjon. 

Ved hjelp av oss kan vi sammen finne frem til det beste systemet og løsninger for ditt anlegg.

Det finnes flere muligheter innen brannvarslingsanlegg, du kan velge å sikre store arealer eller mindre områder. Vi kan montere alle typer anlegg.

Våre dyktige montører sørger for at ditt brannvarslingsanlegg blir montert på riktig måte slik at både menneskelige og materielle verdier er sikret forsvarlig og etter alle forskrifter.

Nødlysanlegg

Ledesystem eller nødlys er en fellesbetegnelse for merking og belysning
av rømningsvei med markeringslys, ledelys og antipanikk belysning.

Markerer retningen i rømningsveien med pil og symbolet løpende mann.

Er en belysning som lyser opp rømningsveien når den normale belysningen faller ut

Belysning som lyser opp et område eller rom som ikke er en del av hoved rømningsvei men et område hvor mange personer kan oppholde seg.

benyttes som et supplement til nødlys.

Alle disse nødlysvariantene kan du få montert eller oppgradert opp mot dine gamle løsninger gjennom oss.

Sentrale godkjenninger

Det finnes mange ulike typer sikringsskap. Enkle skap med fire til fem utgående kurser, koster fra kr. 8 000,- inkl. mva. 

Dette prisbildet avhenger av ditt anlegg og behov. Vi anbefaler en brannforebyggende elkontroll før vi eventuelt bytter skap. 

En slik kontroll vil avklare forhold rundt ledningsnettet slik at dere får en riktig dimensjonert og sikker totalløsning for deres behov.

Produkter og tjenester

  • Utskiftning og installasjon av nytt brannvarsling- og -nødlysanlegg
  • Service og vedlikehold av eksisterende installasjoner
  • Oppgradering og utvidelse av eksisterende løsning/anlegg.
  • Modernisering i forbindelse med -rehabiliteringsarbeider.
  • Periodisk ettersyn og kontroll av -brann-varsling- og nødlysanlegg.
  • Dokumentasjon av internkontroll på egen webside, med tilgang for driftspersonell.
  • Årskontroll

Ønsker du pris på en tjeneste?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat angående ditt anlegg