Miljø

Smart Elektro har i alle år hatt et stort fokus på miljøet, siden firmaet ble stiftet har forretningsideen og fokuset til Smart Elektro være at vi skal “levere energieffektive løsninger og fokusere på sikkerhet for ansatte og våre kunder” – i 2013 ble Smart sertifisert som miljøfyrtårn og har etter det jobbet mot verdisett og forutsetningene for å bli sertifisert under miljøfyrtårn stiftelsen.

Miljøfokus i drift

Vi tar stort miljøansvar og arbeider kontinuerlig for en så miljøvennlig drift som mulig.

1 %
Elektrisk bilpark

Mål: 100% elektrisk i 2024

5 til 1 dager
kutt i leveringsdager

Mål: Redusere transportutslipp

Bærekraftsmål

Smart Elektro tar del i FN’s felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Våre mål, likestilling, ren energi for alle, stoppe klimaendringene, samarbeide for å nå målene

Klimaregnskap

Se vårt klimaregnskap siden 2012

Last ned