Bærekraft og miljø

Smart Elektro har siden oppstarten hatt et sterkt fokus på miljøet. Vår forretningsidé har alltid vært å “levere energieffektive løsninger og ha et sterkt fokus på sikkerhet for både våre ansatte og kunder.” 

Vi er stolte av å være en miljøbevisst bedrift som tar aktivt ansvar for våre handlinger og deres påvirkning på miljøet. Smart Elektro forstår viktigheten av å redusere vår påvirkning og bidra til en bærekraftig fremtid. Derfor har vi implementert en rekke tiltak og initiativer for å minimere vårt fotavtrykk og fremme miljøvennlige praksiser. Vårt engasjement for miljøet gjenspeiles i alle aspekter av vår virksomhet, fra våre produkter og tjenester til vårt daglige drifts- og beslutningsgrunnlag.

Gjennom vårt arbeid med å levere energieffektive løsninger og opprettholde miljøfyrtårnsertifiseringen, ønsker vi å inspirere og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Miljøfyrtårn sertifisert siden 2013

I 2013 oppnådde vi sertifisering som Miljøfyrtårn, og siden den gang har vi kontinuerlig arbeidet for å oppfylle verdiene og kravene som er nødvendige for å beholde denne sertifiseringen fra Miljøfyrtårn-stiftelsen.

Vi fortsetter å jobbe målrettet for å forbedre våre miljøpåvirkning og oppfylle kravene til miljøfyrtårnsertifiseringen. 

Miljøfokus i drift

Vi tar stort miljøansvar og arbeider kontinuerlig for en så miljøvennlig drift som mulig.

Elektrisk bilpark

1 %
Mål: Full elektrisk bilpark i 2025

Antall dager varelevering

5 til 1 dager
Mål: Redusere transportutslipp

Bærekraftsmål

Smart Elektro tar del i FN’s felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Våre mål, likestilling, ren energi for alle, stoppe klimaendringene, samarbeide for å nå målene

Klimaregnskap

Se vårt klimaregnskap siden 2012

Last ned

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov som omhandler virksomheters forpliktelse til åpenhet og deres arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Formålet med loven er å sikre at norske virksomheter tar et helhetlig ansvar for sine verdikjeder og kontinuerlig gjennomfører vurderinger av menneskerettslige forhold i disse kjedene.

Aktsomhetsvurdering 2023

Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering for 2023. 

Gjennom regelmessige aktsomhets vurderinger og samarbeid med relevante interessenter, arbeider vi kontinuerlig med å identifisere og adressere eventuelle utfordringer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Vil du varsle om eventuelle forhold? Kontakt oss her

Åpenhetsloven

Her finner du Åpenhetsloven på lovdata

Anstendige Arbeidsforhold hos Smart Elektro: Retningslinjer og Tiltak

Bakgrunn: Smart Elektro er forpliktet til å følge Åpenhetsloven og arbeider aktivt med å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. Dette dokumentet gir en oversikt over våre retningslinjer og tiltak for å identifisere, adressere og forebygge faktiske og potensielle negative konsekvenser innen disse områdene. – Les mer om Smart Elektro og organisering her

Forankring: Arbeidet med åpenhetsloven er integrert i vår ledelsesstruktur.

Vi har gjennomgått vår leverandørkjede og identifisert kritiske leverandører med høy risiko, basert på Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) sin høyrisikoliste.

Avdekkede Konsekvenser:

Manglende Aktsomhetsvurderinger: Flere av våre leverandører har ikke gjennomført egne aktsomhetsvurderinger, noe som fører til manglende informasjon om deres underleverandører og en potensiell risiko knyttet til dette.

Våre Tiltak:

Oppfølging av Leverandører: Vi vil følge opp våre leverandører for å implementere klare etiske retningslinjer og starte egne aktsomhetsvurderinger.

Utvidet Arbeid: Vi ønsker å utvide vårt arbeid med flere leverandører for å få en helhetlig oversikt over risikoene i vår verdikjede.

Varslingskanal: En varslingskanal er etablert for kunder og andre interessenter å rapportere eventuelle forhold. 

Vår Forpliktelse:

Vi tar Åpenhetsloven på alvor og fortsetter å styrke våre tiltak for å sikre bærekraftige og etiske praksiser gjennom samarbeid med relevante interessenter.

Dokumentasjon og Rapportering:

Årlige rapporter vil bli utarbeidet for å dokumentere fremgang og forbedringer innen menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøpåvirkning.

Vi forventer at disse tiltakene vil redusere risikoen for negative konsekvenser i vår verdikjede og bidra til et mer etisk og bærekraftig forretningspraksis.