Bærekraft og miljø

Smart Elektro har siden oppstarten hatt et sterkt fokus på miljøet. Vår forretningsidé har alltid vært å “levere energieffektive løsninger og ha et sterkt fokus på sikkerhet for både våre ansatte og kunder.” 

Vi er stolte av å være en miljøbevisst bedrift som tar aktivt ansvar for våre handlinger og deres påvirkning på miljøet. Smart Elektro forstår viktigheten av å redusere vår påvirkning og bidra til en bærekraftig fremtid. Derfor har vi implementert en rekke tiltak og initiativer for å minimere vårt fotavtrykk og fremme miljøvennlige praksiser. Vårt engasjement for miljøet gjenspeiles i alle aspekter av vår virksomhet, fra våre produkter og tjenester til vårt daglige drifts- og beslutningsgrunnlag.

Gjennom vårt arbeid med å levere energieffektive løsninger og opprettholde miljøfyrtårnsertifiseringen, ønsker vi å inspirere og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Miljøfyrtårn sertifisert siden 2013

I 2013 oppnådde vi sertifisering som Miljøfyrtårn, og siden den gang har vi kontinuerlig arbeidet for å oppfylle verdiene og kravene som er nødvendige for å beholde denne sertifiseringen fra Miljøfyrtårn-stiftelsen.

Vi fortsetter å jobbe målrettet for å forbedre våre miljøpåvirkning og oppfylle kravene til miljøfyrtårnsertifiseringen. 

Miljøfokus i drift

Vi tar stort miljøansvar og arbeider kontinuerlig for en så miljøvennlig drift som mulig.

Elektrisk bilpark

1 %
Mål: Full elektrisk bilpark i 2025

Antall dager varelevering

5 til 1 dager
Mål: Redusere transportutslipp

Bærekraftsmål

Smart Elektro tar del i FN’s felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Våre mål, likestilling, ren energi for alle, stoppe klimaendringene, samarbeide for å nå målene

Klimaregnskap

Se vårt klimaregnskap siden 2012

Last ned

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov som omhandler virksomheters forpliktelse til åpenhet og deres arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Formålet med loven er å sikre at norske virksomheter tar et helhetlig ansvar for sine verdikjeder og kontinuerlig gjennomfører vurderinger av menneskerettslige forhold i disse kjedene.

Aktsomhetsvurdering 2023

Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering for 2023. Det ble ikke avdekket noen negative avvik i våre verdikjeder eller brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi tar vår forpliktelse etter åpenhetsloven på alvor, og vi fortsetter å styrke våre tiltak for å sikre bærekraftige og etiske praksiser. 

Gjennom regelmessige aktsomhetsvurderinger og samarbeid med relevante interessenter, arbeider vi kontinuerlig med å identifisere og adressere eventuelle utfordringer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Åpenhetsloven

Her finner du Åpenhetsloven på lovdata