Send oss en forespørsel

Internkontroll

Internkontroll

Kontakt Erik

Direkte: 92 69 46 01

erik@smartelektro.no

eller se vår kontaktside

Internkontroll for bedrifter

 

Alle virksomheter skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften. Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Internkontroll er en lønnsom investering.

 

 

Nye og effektive systemer

 

​Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler dette rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann med elektrisk årsak. Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!

Internkontroll handler også om å etablere sikkerhets-rutiner slik at skade på mennesker forhindres. Nå har vi investert i et web-basert IK system for å lette arbeidene og oppfølgingen av internkontrollen. Denne oppgraderingen kommer deg til gode.

 

 

Smart hjelp på en rekke områder

 

Våre DNV sertifiserte kontrollører utfører brannforebyggende kontroller i henhold til forsikringsselskapenes krav. Dokumentasjon av tilfredsstillende anlegg kan bety besparelser i forsikringspremier på ditt bygg.

 

Vi sjekker blandt annent

Internkontroll smart elektro

 

  • Sikringsskap
  • Kabler og Stikkontakter
  • Belysningsutstyr
  • Varmekilder
  • Tekniske anlegg
  • med mer…

 

 

 

 

Internkontrollsystemer for gårdeiere/næringseiendommer

 

Alle norske bedrifter er pålagt å ha en fungerende internkontroll. Hvis din bedrift har mottatt avviks-rapport på den elektriske installasjonen eller manglende HMS fra DLE, kan vi hjelpe deg på plass med systemene, samt å utbedre og lukke avvikene. ​Internkontrollen vi utfører tilpasses virksomheten din både omfangs- og innholdsmessig.

 

 

Brannsikkerhet

 

Vi utfører termografering for å avdekke temperaturavvik rundt viktige installasjoner. Smart Elektro har DNV og ITC sertifiserte termografører, slik forsikringsselskaper i Norge krever.Smart Elektro gjennomfører årlig kontroll av brann- og nødlyssystemer. Vi er godkjent for ansvarsrett i henhold til Brannforskriften. Vi dokumenterer internkontrollene på en egen webadresse som driftsperson får tilgang til. Websiden tilpasses dine behov med hensyn til varslinger, slik at dere får et aktivt system for oppfølging.

Vi tilbyr også landsdekkende avtaler på internkontroll.

 

 

Serviceavtale for næringsbygg og borettslag/sameie.

 

Alle næringsbygg og borettslag skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften. Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget.

Økt brannsikkerheten. Over tid slites det elektriske anlegget og dette øker risikoen for elektriske feil. Når kopplingsklemmer blir vekselsvis varme og kalde som følge av strømmgjennomgang, kan disse klemmene løsne over tid. Dersom dette skjer, vil det oppstå en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. Dette kan også oppstå i nye anlegg, hvis du har benyttet et firma som ikke har gode nok rutiner på montering av dette.

Hos Smart Elektro kan du få en serviceavtale med sjekk av ditt næringsbygg eller borettslags elektriske anlegg, årlig eller hvert andre år. Da opprettholder du sikkerheten og tryggheten i bygget.

 

 

 

Bli med oss på en interkontroll runde

 

 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om din bedrifts internkontroll

Les mer om dette her.

Last ned produktark (PDF)