Send oss en forespørsel

Boligmappa, boligens service mappe på nett.

Boligmappa, boligens service mappe på nett.

Alt om huset, leiligheten og hytta

Smart elektro bruker boligmappa til å dokumentere alle arbeidene vi utfører hos deg.

 

Fra håndverkere

Håndverkere kan sende inn dokumentasjon på arbeid direkte til din boligmappe.
Dette går nærmest av seg selv

 Fra deg som eier nåBoligmappa smart elektro

Ta vare på fargekoder, kvitteringer og garantibevis på ett sikkert sted. Lurt i dag, verdiøkende i fremtiden

 Visittkortet følger boligen.

Boligmappa følger boligen, ikke person. Dokumentasjonen og utførende firma er dermed tilgjengelig for fremtidige eiere.

 

Verdiøkende dokumentasjon.

Boligmappa er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Du som boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Til sammen blir dette et komplett servicehefte for boligen din. Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og fremtidige eiere. God historikk er det verdt å ta vare på.

Må jeg gjøre noe?

Egentlig ikke. Boligmappa kobler seg til deg automatisk ved første gangs innlogging med BankID og etter at du har godtatt våre vilkår der vi ber om å få lov til å søke etter informasjon om eiendommer som står registrert på deg. Du kan logge inn så ofte eller sjelden du vil, men vi anbefaler at du laster op kvitteringer, fargekoder og andre nyttige dokumenter som har med boligen å gjøre. Lurt i dag, verdiøkende om du en dag skal selge.

Hvordan funker det?

Når du logger deg inn med BankID identifiserer Boligmappa at du er du. Det gjøres deretter et søk i eiendomsregisteret for å finne ut hvilke eiendommer som står tinglyst på deg. Finner vi en eiendom, søkes det videre etter informasjon om eiendommen i offentlige register. I tillegg søker vi etter om en eller flere håndverker har loggført arbeid på den samme eiendommen. Det vi finner slår vi sammen og viser dette til deg på en enkel og oversiktig måte. Datasikkerhet er prioritet. Innlogging med BankID og all data er lagret på driftsenter i Norge.