Elbil lader Borettslag og sameier

Behovet for installasjon av elbil lader i borettslag og sameier har økt i takt med at stadig flere og flere skaffer seg elbil. Dette har gitt en utfordring for mange i valg av løsning. Vi har listet opp noen punkter som ditt borettslag eller sameie må tenke over når dere skal vurdere installasjon av et ladeanlegg. Nå har det også kommet en lovgivning som gir beboeren “laderett”, hva betyr dette? 

9 ting som man må tenke på ved installasjon av et ladeanlegg

Det er en rekke viktig punkter som kommer inn ved installasjon av et ladeanlegg i et borettslag eller sameie.

Alle disse punktene vil vi kunne vurdere i samspille med dere og gi et løsningsforslag gjennom en befaring.
Dere vil da få et uforpliktende tilbud som imøtekommer akkurat deres behov.

Velg en fremtidsrettet løsning

De fleste som kommer til oss er opptatt av at ladeanlegget som skal installeres i borettslaget/sameiet skal ha enkel kostnadskontroll og om det er tilstrekkelig kapasitet i det elektriske anlegget. 

Ved at det blir installert felles infrastruktur i borettslag/sameiet ivaretar du begge disse interessene, installerer du felles infrastruktur gir du laderne muligheten til å snakke med hverandre.

Laderne kan dermed last balansere forbruket og effekten etter hvor mange som lader, dermed slipper dere overbelastning av anlegget. 

Vi ser at det sjeldent vil være slik at alle beboerne har behov for å lade elbilen samtidig. med ved å velge en fremtidsrettet løsning vil dere kunne legge opp infrastruktur til alle plassene og etter hvert som beboerne ønsker det, kan de koble seg på anlegget.

 

Zaptec anlegg, elbil lader borettslag

Enkel kostnadskontroll

Når det skal installeres elbil lader i borettslag eller sameiet står dere mellom to valgalternativer hvis dere skal ha betalingsløsninger for forbruket.

Dere kan enten gjøre dette manuelt gjennom at borettslaget/sameiet selv tar seg av, avlesning i anlegget portal og fakturerer den enkelte for forbruket. Dette er tidskrevende for styret i et borettslag eller sameiet og vil kreve mye håndtering av styret.

Alternativt så kan dere knytte anlegget opp mot en partner som tar seg av betalingsløsningen i borettslaget/sameiet. 
Her anbefaler vi Charge365 som tilbyr sømløs og skreddersydd betalingstjeneste av elbil med automatisk og rettferdighet mellom ladebrukerne. 

Dette gir dere en enkel løsning med automatisk betaling, 24/7 support med kundeservice pr telefon og ikke minst enkel og trygg bruk gjennom portal, ladebrikke, SMS eller app.

Alt av håndtering og igangsettelse av Charge365 sin betalingsløsning vil vi gjøre for dere om dette er ønskelig.

Gratis befaring?

Send oss en melding via vårt kontaktskjema, så avtaler vi en gratis befaring.

"laderett", hva er det?

Retten til å lade gir deg rettigheter som andelseier eller seksjonseier i et borettslag eller sameie dersom du.

Beslutningstager for disse avgjørelsene er hovedsakelig styret, og behøver ikke forankres i en generalforsamling eller årsmøte. Men vi anbefaler at dette gjøres, slik at beboere kan komme med innspill og bli informert hva som skjer. Men en generalforsamling eller årsmøte kan ikke endre på et styrevedtak om å innfri lovgivningen på “laderett”

Hele lovgivningen kan du lese her: regjeringen.no

elbil lader borettslag

Eie eller leie ladeanlegg?

Den siste tiden har det kommet flere og flere ladeleverandører som tilbyr leie av ladeanlegget som en løsning for borettslaget eller sameiet. 

Ved første øyekast kan dette virke som en rask og veldig enkel løsning for styret til å dekke den nye rettigheten beboerne har fått gjennom endringen i loven som gir “laderett”. Mange av disse løsningene er satt at de som lader betaler for hele pakken.

i mars 2021 kom det en presisering i loven. Denne forklarer at kostnaden på investeringen med forbedring av strømnett og installasjon av infrastrukturen til elbil laderne skal fordeles mellom alle beboerne og ikke kun de som lader. 

Dette betyr at avtaler som legger alle kostnader kun på de som lader elbil ikke er i tråd med loven. Det betyr ikke at leie av infrastrukturen er ulovlig, men skjevhet i fordelingen av felleskostnader er det. 

Ved å eie anlegget og infrastrukturen selv vil borettslaget eller sameiet få en større fleksibilitet, det vil også gi dere verdiøkningen av investeringen.
Du slipper også å binde deg til for eksempel strømleverandør eller selskapet som tar regningen for infrastrukturen. 

 

Ikke "lås" deg til leverandøren

Vi har sett mange forskjellige løsninger på markedet der leverandører som tilbyr leie  av ladeanlegg, har muligheten gjennom kontraktene som inngås til å øke leien av anlegget med bare en måneds varsel. I noen av de samme avtalene gir du også utleier enerett til å lever ladere til anlegget ditt. Du er dermed “låst” til leverandøren. 

Oppsigelse på disse leieavtalene strekker seg også fra 3 til 7 års varighet. Selv etter at bindingstiden har gått ut, er det strenge krav til hva som kvalifiserer til en oppsigelse. 

Vår erfaring er at å eie ladeanlegget selv totalt sett nesten alltid vil lønne seg. Derfor tilbyr vi ikke kunder å leie anlegg.

Elbil lader borettslag Zaptec

Fornøyde elbil lader borettslag kunder

Krav til tilsyn og kontroll - elbil lader borettslag

I henhold til NEK 400:2018 som omhandler krav til elektriske installasjoner er det beskrevet at elbil ladere som står allmenn tilgjengelig er pålagt kontroll og tilsyn. 

Smart Elektro har sertifiserte internkontrollører og sertifisering som gjør at vi kan tilby deg en serviceavtale på kontroll og vedlikehold av ditt anlegg.  

Alt gjøres selvfølgelig iht. NEK 400.

Allment tilgjengelige ladere skal verifiseres etter NEK 400-6, avsnitt 6.5.1. minst én gang pr. år.

Se hvordan elbil lader borettslag og sameier fungerer

Gratis befaring?
Fyll ut skjema, så kontakter vi deg

Fant du det du så etter?
Se også løsninger for