Ladestasjon Elbil

Ladestasjon elbil – Installasjon av en ladestasjon til elbil kan være en god investering i trygghet og tid. Med riktig valg av lader kan få en tryggere lader, som i tillegg kan lade opptil 10 x raskere en lading med stikkontakt. 

Har du spørsmål?

Vi kan svare på alt innen elbil lading.
Bruk vårt kontaktskjema så svarer vi deg opp på det du lurer på

Ladestasjon elbil

Lader du elbilen med vanlig stikkontakt som fast løsning? Det kan i verste fall utløse brann, som igjen kan spre seg til din bolig

De aller fleste elbiler i dag kommer med en lader som passer i stikkontakten og en mindre fin “ladekladd” plassert midt på kabelen. 

Ikke alle er klar over det, men disse laderne skal kun brukes som “nød” ladere og ikke som fast ladepunkt. Gjøres dette er det stor fare for varmegang som igjen kan føre til brann i ladepunktet. 

Vår anbefaling blir da å skaffe seg en ladestasjon som kan gjør ladingen trygg og i tillegg lade bilen raskere en tradisjonell stikkontakt lading. 

En ladestasjon leverer vekselstrøm til bilens ombordlader, den har også en robust tilkobling som tåler vedvarende lang belastning som lading av elbil gir. Ladestasjonen har også muligheten til å få ut en betydelig høyere effekt som gjør at ladingen kan gå raskere. 

Forskjellige typer ladestasjoner

På markedet finner du flere forskjellige type lader, og flere aktører som tilbyr ulike ordninger for lading. Det er viktig at du finner den riktige laderen for ditt behov og det kan ofte være lurt å tenke på fremtiden ved valg av lader. 

Vi bruker å dele type ladere inn i to kategorier: Enkle “dumme” ladere og smart ladere. Begge typene lader bilen din på en sikker måte, men de enkle laderne har veldig begrenset bruk utover dette og muligheten for tilleggsfunksjoner er minimal. Derfor bør du vurdere hvordan du tenker å bruke laderen før du går til innkjøp og installerer laderen. 

Enkle ladere

Med en enkel ladestasjon vil du kunne ikke kunne gjøre annet en å lade elbilen. For noen holder dette. Løsninger som dette vil være tilnærmet som å lade med stikkontakt, men laderen vil kunne gi deg tryggheten ved en sikker lading. 

Den vil kun lade på et gitt amper og ikke ta høyde for hva du faktisk har kapasitet til på anlegget og juster effekten. Den kan heller ikke låses til en gitt bruker og vil alltid være “åpen” for bruk, selv av uvedkommende hvis du f.eks er på ferie.

Smart ladere

Ønsker du en lader som gir deg litt mer enn kun det absolutte minimumet en enkel lader tilbyr, har du mange gode alternativer å velge mellom.

Laderen har blitt mindre og smartere de siste årene, og vi har fått flere norske firmaer som er markedsledende på fremtidsrettet teknologi innen lading. Som for eksempel ladeleverandøren Zaptec, der laderen er utviklet og produsert i Norge. 

En smart lader gir deg muligheten til å koble deg opp mot WIFI for å kunne styre laderen gjennom enn egen app, flere av produsentene har også nå utviklet ladere med innbygget 4G kort for plasser/parkering hvor det ikke er Wifi dekning. Gjennom appen kan du også lese av strømforbruket til laderen.

En smart lader kan også settes opp med tilgangsstyring, du kan enten låse laderen i appen eller sette opp Rfid brikker som enkelt kan låse opp laderen for brukeren. – Ladestasjon elbil

Trenger du større strømkurs?

Ønsker du å lade raskere en ved nødlading, trenger du å installere en egen 16 amper kurs til laderen. Med dette kan du få installert en lader som vil gi deg 3,7 kw. For mange vil dette holde i massevis og vil være tilstrekkelig for å kunne lade bilen over natten.

Men, skulle du ønske å lade enda litt raskere vil du kunne på de fleste anlegg kunne montere en 32A kurs til ladestasjonen, da vil du om bilen og laderen tillater det, kunne trekke 7,2 Kw fra laderen. 

Noen anlegg har også muligheten for enda større effektutbytte til laderen. Til dette trenger du trefas lading noe ikke alle forsyningsnett tillater. Med ett trefasanlegg kan du få mellom 11 og 22 kw effekt ut av laderen din. 

Merk at det ofte kan være restriksjoner på ombordladeren til bilen som gjør at du ikke kan få mer enn for eksempel 6,6 kw til bilen. Det er derfor viktig å undersøke før du gjør valget om hvilken lader og effekt du ønsker. 

Har du spørsmål?

Vi kan svare på alt innen elbil lading.
Bruk vårt kontaktskjema så svarer vi deg opp på det du lurer på