Ladetilskudd - borettslag

Det finnes knapt eneboliger uten en tilhørende elbil i og rundt de store byene. I sameier har beboerne hatt en lovfestet rett til å sette opp ladere siden 2018. Først nå foreligger det et lovforslag som vil gi beboere i borettslag en lovfestet rett til å sette opp ladepunkt, såfremt styret ikke har en saklig grunn for å nekte. Det er forventet at lovendringene vil bli vedtatt og være på plass fra nyttår.

Mange aktører

Markedet flyter over av aktører som tilbyr alt fra installasjon av infrastruktur, drift, fakturering, eller en kombinasjon av de ulike elementene, gjerne sammen med en binding og flere forutsetninger. Når sikkerhet, rettferdig fordeling og kartlegging av fremtidig behov også skal vurderes, blir det fort vanskelig å ta en avgjørelse. For å finne riktig løsning for akkurat ditt borettslag, kan Elbilforeningens tilbud om laderådgivning være et godt sted å starte.

Vi har utarbeidet en kort guide for støtteordningene som gjelder borettslag og sameier i vårt nærmiljø.

Støtte til oppgradering og etablering av ladeinfrastruktur

Oslo kommune gir tilskudd til borettslag, sameier og tilknyttede garasjelag som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for å legge til rette for lading av elektriske biler. Det gis ikke støtte til en eventuell oppgradering av trafostasjon og selve laderen. For at det skal gis støtte må borettslaget eller sameiet være eier av den faste installasjonen.  Materialer og tjenester må ikke bestilles før søknaden er innvilget.

Det kan søkes om maksimalt 20% av godkjente kostnader, begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt det tilrettelegges for. Støtten per borettslag eller sameie kan ikke overstige 1 000 000 kroner. Det må leveres et pristilbud hvor kostnader til infrastrukturen fremkommer sammen med søknaden om støtte.

Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/ladetilskudd-til-borettslag-og-sameier/

Viken kommune gir tilskudd til borettslag, sameier og tilknyttede garasjelag som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for å legge til rette for lading av elektriske biler. Det gis ikke støtte til en eventuell oppgradering av trafostasjon og selve laderen. For at det skal gis støtte må borettslaget eller sameiet være eier av den faste installasjonen. Materialer og tjenester må ikke bestilles før søknaden er innvilget.

Det kan søkes om maksimalt 20% av godkjente kostnader, begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt det tilrettelegges for. Støtten per borettslag eller sameie kan ikke overstige 250 000 kroner. Det må leveres et pristilbud hvor kostnader til infrastrukturen fremkommer sammen med søknaden om støtte.

Les mer her: https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-ladeinfrastruktur-i-sameier-og-borettslag.20237.aspx

Zaptec

Ladere for fremtiden

Ønsker du hjelp?

Send oss en melding via vårt kontaktskjema, så avtaler vi en gratis befaring.