Alna bydelshus – Backe Stor-Oslo

Byggherre:

Etatbygg Furuset AS

Hovedentreprenør:

Backe Stor-Oslo AS

Byggeår:

2020 - 2022

Størrelse

13 000m2

Alna bydelshus er et rent kontorbygg.

Bydelshuset S1 har Breeam sertifiseres til Very Good.

Bydelshuset er fysisk tilknyttes eksisterende bygg på plan 1-3 og bygges oppå og fundamenteres gjennom eksisterende parkeringshus og er tilpasset slik at det ikke er i konflikt med eksisterende bæresystem/jordskjelvsikring. Teknisk rom for Bydelshuset er i kjeller og på tak.

Ler med her: https://www.bygg.no/alna-bydelshus/1490091!/