Teisen Omsorg + – Bundebygg

Byggherre:

Frelsesarmeens Eiendommer

Hovedentreprenør:

Bundebygg AS

Byggeår:

2020 - 2022

Størrelse

12 000 m2

nybygg av 87 omsorgsboliger med tilliggende servicefunksjoner på Teisen i Oslo.

Bygget har umiddelbar nærhet til Teisenparken med grøntareal på 14 mål og skal romme tilbud til eldre som ikke har pleiebehov, men som har problemer med å klare seg i egen bolig.