Teisen Barnehage – Bundebygg AS

Byggherre:

Frelsesarmeens eiendommer AS

Hovedentreprenør:

Bundebygg AS

Byggeår:

2020 - 2022

Størrelse

9 000 m2

I de ærverdige lokalene til gamle Øste Aker middelskole, ønsker Frelsesarmeens eiendommer AS å transformere disse til barnehage. Byggene ble opprinnelig tegnet av arkitekt Harals Bødker og oppført i perioden 1922-27. Byggene står på byantikvarens guleliste, med høy verneverdi. De siste årene har Kriminalomsorgens utdanningssenter holdt til i lokalene, og det er nå et behov for betydelig oppgradering av bygningsmassen.
Et mindre lukket mellombygg fra 1958 planlegges revet til fordel for et nytt inngangsparti med tilgang til heis som vil sikre dagens krav til universell utforming. Øvrige bevaringsverdige fasader skal rehabiliteres i tråd med eksisterende uttrykk, samt hovedtrapp og bevaringsverdige elementer i interiøret.
Den er stort behov for barnehageplasser i bydel Alna, og den nye barnehagen planlegges for ca. 180 barn/ 191 storbarnsekvivalenter.

Flere like prosjekter