Elektrisk varebil Smart Elektro

tilskudd - Elektrisk varebil

Lave eierskapskostnader og spesielt de lave driftskostnadene har fått nordmenn til å gå mann av huse for å bytte ut dieselbilen. Nå er også de elektriske varebilene på full fart inn i de norske byene. Utvalget, rekkevidden og nyttelasten har økt raskt de siste årene. Gunstige støtteordninger fra Nullutslippsfondet gjennom Envoa og lokale tiltak fra de ulike kommunene, gjør at alle bedrifter med varebiler virkelig vurdere om tiden er moden for å elektrifisere bilparken.

Vi har utarbeidet en kort guide for støtteordningene som gjelder i vårt nærmiljø.

Støtte til kjøp av elektrisk varebil

Gjennom Enova kan virksomheter som planlegger å kjøpe nye varebiler få innvilget støtte til å velge elektriske varebiler. Bilforhandleren søker om støtte for virksomheten, men hver oppmerksom på at bilen ikke må bestilles før det er sendt inn søknad om støtte. Støttesatsene beregnes individuelt for hver bilmodell og de aktuelle støttesatsene ligger til enhver tid lett tilgjengelig på Enova sine nettsider.

Vi har utarbeidet en kort guide for støtteordningene som gjelder borettslag og sameier i vårt nærmiljø.

Les mer her:
https://www.enova.no

Støtte til oppgradering og etablering av ladeinfrastruktur

Oslo Kommune gir tilskudd til virksomheter som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for å lade elektriske varebiler som daglig benyttes i driften. Virksomheter i Oslo som er registret i Brønnøysundregisteret og som har fått innvilget søknad om støtte kan motta opptil 30% av godkjente kostnader, begrenset oppad til 15 000 kroner per ladepunkt. Hver virksomhet kan få tilskudd til å muliggjøre maksimalt 10 ladepunkter. Det gis ikke støtte til selve ladepunktet.

Les mer her: https://www.oslo.kommune.no

Zaptec

Ladere for fremtiden

Støtte til etablering av hurtigladere for varebiler

Oslo Kommune gir tilskudd til virksomheter som ønsker å etablere hurtigladere til elektriske varebiler. Tilskuddet gjelder ikke bare eiere av elektriske varebiler, men også de som ønsker å kunne tilby hurtiglading av elektriske varebiler på sin eiendom. Hurtigladerne må være lokalisert i Oslo, ha en effekt på minimum 50kw og være forbeholdt elektriske varebiler. Virksomheter i Oslo som er registrert i Brønnøysundregistret og som har fått innvilget støtte kan motta opptil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 1 000 000 kroner.

Les mer her:https://www.oslo.kommune.no

Smart Elektro er godt i gang med å gjøre bilparken fossilfri.

Smart Elektro AS skal ikke ha flere nye biler med fossilfri drivlinje. Bilene i administrasjonen er for lengst byttet ut til elektriske, og de to første elektriske varebilene er allerede på veien. Vi har spurt daglig leder, Thor Bergli, om bakgrunnen for denne overgangen og hvordan det har blitt mottatt i virksomheten:

Hva var bakgrunnen for å utelukke biler med forbrenningsmotor i virksomhetens fremtidsplaner?

I Smart Elektro har vi hatt en klar plan med å være fossilfrie på bilparken til 2025. Dette var et mål vi satte i 2013 da vi ble miljøfyrtårnsertifiserte.

Hva var avgjørende når dere skulle velge elektrisk varebil?

Avgjørende nå er kjørelengde og nyttelast – det vil det være fremover og, men nå kan vi faktiske ikke vente lenger hvis vi skal holde målene våre.

Hvilke nye elektriske varebiler er dere mest spent på i 2021?

Vi er spent på de nye bilene fra PSA gruppen – der er kjørelengde / ytelse og pris match med våre taker fremover, vi har bestilt 5 biler nå som leveres i førstekvartal 2021.

Hvordan har de første elektriske varebilene blitt mottatt i virksomheten?

De første elektriske varebilene ble mottatt nå i november måned – det er litt tidlig enda å se på erfaringene der. Disse bilene har vi da bestilt for å ha på rulleringer og de vil bli testet og brukt av de som har noe kortere kjørelengde i oppdragene.

Ønsker du hjelp?

Send oss en melding via vårt kontaktskjema.